Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Trà Hoa Vàng

http://trahoavang.com


Giâm hom Trà hoa vàng Ba Vì và Trà hoa vàng Sơn Động (P2)

Kết quả giâm hom Trà hoa vàng Ba Vì ( camellia tonkinensis ) và Trà hoa vàng Sơn Động ( C. Euphlebia ). Ngô Quang Đê Lê Thanh Sơn, Đinh Thị Lê Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Phần 2: Trà hoa vàng Sơn Động
Giâm hom Trà hoa vàng Ba Vì và Trà hoa vàng Sơn Động (P2)

Trà hoa vàng Sơn Động

Ảnh hưởng của loại hoá chất và nồng độ sử dụng

            Kết quả cho thấy tỷ lệ ra rễ của các công thức thí nghiệm đạt 61–81%, có sự khác nhau giữa các công thức nhưng không đáng kể, tỷ lệ ra rễ của công thức đối chứng cũng tương đối cao (63,9%); số rễ trung bình trên hom và chiều dài rễ trung bình cũng không có sai khác đáng kể. Chất IBA, nồng độ 100ppm và ABT1 nồng độ 100ppm cho tỷ lệ ra rễ khá cao là 75%.

 

Anh hưởng của các loại hom đến khả năng ra dễ của - Trà hoa vàng

 

Ảnh hưởng của loại hom đến kết quả giâm hom

Kết quả cho thấy cả 3 loại hom đều có thể sử dụng giâm hom tốt, tỷ lệ sống (gồm cả hom ra rễ và hom ra mô sẹo) đạt kết quả rất cao (94%-100%), những hom ra mô sẹo được tiếp tục chăm sóc tốt sẽ ra rễ.

 

Anh hưởng của các loại hom đến khả năng ra dễ của - Trà hoa vàng

 

Ảnh hưởng thời vụ giâm hom đến khả năng ra rễ

Kết quả giâm hom vào mùa xuân tốt hơn mùa thu, cũng giống như kết quả giâm hom Trà hoa vàng Ba Vì, tuy rằng có nhiều cặp khi xử lý thống kê có sai khác không rõ rệt. Riêng với đối chứng, hom giâm vụ xuân có tỷ lệ ra rễ gấp 4,8 lần so với vụ thu. Về mặt thời gian, giâm hom vụ thu kéo dài tới 4 tháng.

 

Ảnh hưởng của thời vụ

 

Tóm lại các thí nghiệm cho thấy Trà hoa vàng Ba Vì (C. tonkinensis)Trà hoa vàng Sơn Động (C. euphlebia) có thể giâm hom thành công, đạt tỷ lệ ra rễ tương đối cao. Với trà hoa vàng Ba Vì, công thức IBA 200ppm và ABT1 50ppm đạt tỷ lệ ra rễ 77,8%. Với trà hoa vàng Sơn Động, 3 công thức IBA 100ppm, ABT1 100ppm và NAA 50ppm đạt tỷ lệ ra rễ tương ứng là 75%, 75% và 80,6%. Kết quả này cũng tương đồng với thí nghiệm giâm hom Trà hoa vàng Tam Đảo (C. petelotii) của Đỗ Đình Tiến (2000) cho kết quả từ 70%-83% với hóa chất IAA, 70%-86% với hóa chất IBA.

 

KẾT LUẬN

Trà hoa vàng Ba Vì (C. tonkinensis) và Trà hoa vàng Sơn Động (C. euphlebia) có thể giâm hom thành công để sản xuất cây con với số lượng lớn phục vụ cho trồng cảnh quan. Trên mỗi cành có thể cắt được 3 đoạn hom đều cho tỷ lệ ra rễ cao, nâng cao hệ số nhân.

Giâm hom vụ Xuân (tháng 2) tốt hơn hẳn vụ Thu, tỷ lệ hom ra rễ cao hơn, thời gian ra rễ ngắn hơn, tiết kiệm nhân công chăm sóc tại vườn ươm.

Nhìn chung các loài cây thuộc chi Camellia có thời gian ra rễ lâu hơn các loài cây khác, thường thời gian giâm hom từ 2 đến 3 tháng mới nên kết thúc thí nghiệm.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Quang Đê, 2001. Trà hoa vàng - nguồn tài nguyên quý hiếm cần bảo vệ và phát triển. Việt Nam hương sắc, tháng 5 năm 2001.

Zhu Fi Yu, Shen Fei Lai, 2006. Các cây kinh tế chất lượng cao nổi tiếng ở Quảng Tây, Trung Quốc. Nhà xuất bản Lâm nghiệp Trung Quốc 2006. 321 trang (Trung văn).

Đỗ Đình Tiến, 2000. Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh thái và khả năng nhân giống bằng hom loài Trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia petelotii). Luận văn thạc sĩ Đại học Lâm nghiệp, 2000.

 

CUTTING PROPAGATION RESULTS FROM TWO YELLOW CAMELLIA SPECIES: BA VI (CAMELLIA TONKINENSIS) AND SON DONG (CAMELLIA EUPHLEBIA)

 

Ngo Quang De, Le Thanh Son

Dinh Thi Le

Vietnam Forestry University, Xuan Mai, Chuong My, Ha Noi

 

SUMMARY

Rooting chemicals used to propagate cuttings of Ba Vi yellow flowering Camellia tonkinensis and Son Dongyellow flowering Camellia (Camellia euphlebia) are IAA, IBA, ABT1 with concentration of 50, 100, 200ppm. Time of rooting regulator hormone treatments is 60 minutes. The results showed that all chemicals stimulate root induction. Rooting rates of Ba Vi yellow floweringCamellia range from 30 – 77.8%, the surviving rate including rooting and callusing are 72-97%. Whereas, the rooting rate of Son Dongyellow floweringCamellia ranges from 61-80% and surviving rates of both rooted trees and callus trees are from 94-100%. The different parts of branch are used for the experiment: top, middle and last. Result indicated that the surviving and rooting